Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Suối nước nóng là gì

Suối nước nóng là nguồn nước nóng từ thiên nhiên mang lại nhiều khoáng chất, tăng cường sức khoẻ cho người khi ngâm mình trong nước.

Việt Nam có khá nhiều suối nước nóng như suối nước nóng Bình Châu